Jarosław Sokołowski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Prezes Zarządu Net Solutions, PushAd Marketing Automation oraz Chief Technology Officer w Grupie Adnext. Wcześniej pracował jako Head of Marketing Automation and Lead Management w T-Mobile Polska S.A. oraz Head of Marketing & e-Commerce w Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. Swoją karierę zawodową zaczynał w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie był odpowiedzialny za reklamę i sprzedaż internetową, a następnie uczestniczył w projekcie tworzenia pierwszej polskiej niskokosztowej linii lotniczej AirPolonia. Od ponad 20 lat związany z reklamą tradycyjna i internetową. W okresie od lutego 2009 do marca 2012 posiadał jeden z ośmiu wydanych w Polsce certyfikatów Google AdWords Certified Trainer uprawniających do prowadzenia szkoleń w zakresie reklamy w Google Ads. Posiada tytuł Kwalifikowanego Specjalisty Google Ads oraz Google Analytics.

Anna Godlewska

Marketer z wykształcenia, doświadczenia zawodowego i pasji. Praktyk z 15-letnim doświadczeniem w obszarze marketingu offline i online, zarówno w B2C jak i B2B.

Wieloletni Brand i Product Manager w korporacjach farmaceutycznych GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. oraz Bayer Sp. z o.o. oraz Marketing Manager i późniejszy Head of Marketing w Jatomi Fitness. Następnie objęła stanowisko Marketing Managera w Calypso Fitrness S.A., gdzie przeprowadziła digital transformation organizacji. Była odpowiedzialna za wymagający proces budowy nowej strony internetowej wraz ze sklepem oraz powiązanymi aplikacjami, ułatwiającym managerom z ponad 50 obiektów zarządzanie klubami. W ramach projektu tworzyła również system rezerwacyjny dla klubowiczów oraz dogodną strefę klienta. W jej rękach leżały także działania e-commerce oraz optymalizacja procesu zakupowego.

Od wielu lat zafascynowana projektowaniem doświadczeń użytkownika. Ukończyła UX Design/Digital UX w Coders Lab Szkoła IT – praktyczny kurs projektowania UX, konkurujący z rocznymi studiami podyplomowymi. Przeprowadziła wiele konsultacji i audytów UX w różnych branżach.

Anna Godlewska

Bartosz Szafarowski

UI Designer, specjalizujący się w projektowaniu, tworzeniu oraz zarządzaniu serwisami internetowymi z naciskiem na identyfikację wizualną oraz projektowanie cyfrowe. Doświadczenie w projektowaniu oraz kreowaniu materiałów graficznych, promocyjnych oraz webowych.

Tworzył projekt oraz brał udział we wdrożeniu serwisu internetowego dla Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. W kolejnych latach był administratorem strony internetowej dla touroperatora.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm: Neckermann Biuro Podróży, Calypso Fitness Club, PushAd, Gekko Taxens, Credit Royal ® Group, Dziesiątka Finanse, PWN.

Bartosz Szafarowski

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Net Solutions Sp. z o.o.
  04-013 Warszawa
  ul. Międzyborska 89 lok. 4

  REGON: 147070831
  KRS: 0000494758

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Net Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, adres e-mail: kontakt@netsolutions.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesyłanej przy pomocy formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prowadzimy zajęcia z reklamy i analityki z wykorzystaniem narzędzi Google na Akademii Leona Koźmińskiego

  Status Partnera Google oznacza, że działamy zgodnie z wymaganiami Google, a nasza wiedza jest regularnie weryfikowana

  Status Partnera SALESmanago potwierdza naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie Marketing Automation