Chcesz lepiej zrozumieć co robi Twoja agencja reklamowa? A może zależy Ci na zdobyciu praktycznego obycia z możliwościami i funkcjami Google Ads i Google Analytics?

Napisz do nas, dopasujemy program szkolenia do Twoich potrzeb i dostarczymy Ci zastrzyk praktycznej wiedzy.

Szkolenie z Google Ads

SZKOLENIA SKIEROWANE SĄ DO OSÓB: 

 • które chcą samodzielnie prowadzić kampanie reklamowe nastawione na efekt w największej wyszukiwarce na świecie;
 • poznać niestandardowe rozwiązania z wykorzystaniem danych w celu poprawy sprzedaży oraz połączeniem danych online i offline;

które potrzebują wiedzieć jak skutecznie kontrolować i monitorować pracę swojej agencji aby wymagać więcej.

Szkolenie z Google Analytics

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI POSZUKUJESZ:

 • umiejętności interpretacji danych pochodzących Google Analytics;
 • umiejętności badania efektywności funkcjonowania stron internetowych oraz kampanii reklamowych w internecie;
 • poznania niestandardowych rozwiązań oraz implementacji Google Analytics w celu uzyskania;
 • pogłębionych danych o zachowaniach użytkowników Twojej strony;
 • poznania nowych rozwiązań i funkcji Google Analytics dotyczących monitorowania sprzedaży, analizy ruchu na stronie i user experience.

Rola danych w strategii e-commerce

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI POSZUKUJESZ:

 • poznania niestandardowych rozwiązań na bazie case studies, z wykorzystania danych w celu poprawy sprzedaży oraz połączenia danych online i offline;
 • umiejętności samodzielnej implementacji popularnych narzędzi do analizy wyników; ze strony internetowej;
 • poznania nowych rozwiązań analitycznych do analizy ruchu na stronie i user experience.

Strategia Cyfrowa

warsztaty przeznaczone dla firm rozważających lub będących w trakcie zmian związanych z transformacją cyfrową. Celem warsztatów jest analiza sytuacji firmy w kontekście posiadanych przez nie źródeł danych, katalogowanie ich, weryfikacja ich wzajemnej synchronizacji i możliwości połączenia w spójny ekosystem informacyjny. W ramach warsztatów rozważamy możliwość utworzenia spójnego repozytorium danych i analizujemy możliwości ich wykorzystania w ramach strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa. W przypadku jej braku – wspieramy firmę w jej stworzeniu. Warsztaty mają charakter indywidualnej konsultacji w której uczestniczą pracownicy jednej firmy lub grupy kapitałowej. Celem warsztatów, jeśli zaistnieje taka potrzeba, może być także analiza strategii komunikacji firmy z jej klientami i dobór właściwej metody (multi-channel vs. omni-channel). Istotną rolę w warsztatach odgrywa analiza wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo technologii zbierania i przechowywania danych jak również platformy e-commerce.

Marketing Automation

celem warsztatów jest weryfikacja istniejącej strategii wdrożenia systemu klasy marketing automation w firmie lub, jeśli jeszcze nie została utworzona, wspólnie z przedstawicielami formy wypracowanie takiej strategii w oparciu o informacje uzyskane podczas warsztatów. Warsztaty mają formę kilkudniowych konsultacji, zaplanowanych w taki sposób, by w toku kolejnych spotkań i współpracy w trybie zdalnym przygotowana została realna i dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa koncepcja wdrożenia i wykorzystywania marketing automation. Strategia taka zawierać może zarówno wymagania stawiane przed platformą (które mogą być podstawą do przetargu na jej zakup) jak również skatalogowanie dostępnych w firmie źródeł danych, które zasilą system marketing automation. W ostatnim etapie warsztatów utworzone zostaną przykładowe scenariusze automatyzacyjne, których wdrożenie będzie możliwe po uzyskaniu dostępu do platformy marketing automation. W kolejnych etapach możliwe jest świadczenie usług doradczych w toku wdrażania i bieżącego zarządzania systemem klasy marketing automation.

Warsztaty narzędziowe w zakresie analityki i zarządzania narzędziami analitycznymi e-commerce

celem warsztatów jest przeanalizowanie narzędzi analitycznych dot. strony internetowej, systemu e-commerce i innych systemów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Poznanie niestandardowych rozwiązań i wdrożeń dotyczących big data na bazie praktycznych case studies. Główny nacisk warsztatów kładziony jest na praktyczne i warsztatowe opanowanie narzędzi analitycznych dot. strony internetowej, systemu e-commerce oraz uzyskanie umiejętności samodzielnej implementacji popularnych narzędzi do analizy wyników ze strony internetowej. Dodatkowo uczestnik naszych warsztatów zgłębi umiejętność interpretacji i sposobu wykorzystywania danych analitycznych swojego serwisu www jak i będzie w stanie samodzielnie zdiagnozować i usunąć błędy w konfiguracji poszczególnych narzędzi. Kontynuacją warsztatów jest wsparcie doradcze w toku dalszych prac dotyczących analityki i big data.

ADRESACI SZKOLEŃ:

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw i sklepów internetowych;
Specjaliści odpowiedzialni za działania SEO/SEM;
Administratorzy stron www;
Osoby zlecające kampanie agencjom reklamowym;
Kadra zarządzająca
Specjaliści związani z działami marketingu
Osoby odpowiedzialne za analitykę internetową i optymalizacji konwersji

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Net Solutions Sp. z o.o.
  04-013 Warszawa
  ul. Międzyborska 89 lok. 4

  REGON: 147070831
  KRS: 0000494758

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Net Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, adres e-mail: kontakt@netsolutions.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesyłanej przy pomocy formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prowadzimy zajęcia z reklamy i analityki z wykorzystaniem narzędzi Google na Akademii Leona Koźmińskiego

  Status Partnera Google oznacza, że działamy zgodnie z wymaganiami Google, a nasza wiedza jest regularnie weryfikowana

  Status Partnera SALESmanago potwierdza naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie Marketing Automation