Rozwiązania

Wykorzystaj nasze doświadczenie aby zbudować sukces swojej firmy

Lepsza analityka

Mam Google Analytics, ale nie jest on jeszcze optymalnie i wystarczająco skonfigurowany, nie dostarcza mi odpowiedzi na moje pytania.

Zobacz więcej
Wyniki

Lepsze wyniki

Prowadzę samodzielnie lub zlecam agencji kampanie reklamowe ale potrzebuję niezależnej konsultacji i obiektywnej oceny jakości usługi, za którą płacę.

Zobacz więcej
Reklama

Lepsza reklama

Chcę zacząć prowadzić kampanie reklamowe w internecie samodzielnie w mojej firmie ale nie wiem, jak się za to zabrać. Potrzebuję wsparcia na start.

Zobacz więcej

Lepsza agencja

Chcę zacząć prowadzić kampanie reklamowe w internecie z pomocą agencji reklamowej, ale nie czuję się na siłach, by ocenić kompetencje różnych agencji. Potrzebuję merytorycznego wsparcia w przetargu.

Zobacz więcej

Lepsza automatyzacja

Mam stronę, mam analitykę, prowadzę kampanie, ale chcę robić to lepiej. Potrzebuję lepiej poznać moich klientów i personalizować komunikację. Marketing Automation to coś dla mnie.

Zobacz więcej

Lepsze raporty

Prowadzę działania reklamowe samodzielnie lub przez agencję ale nie potrafię ocenić efektu biznesowego, nie mam danych lub nie potrafię z nich wyciągnąć wniosków. Nie rozumiem lub nie jestem zadowolony z raportów agencji.

Zobacz więcej

Lepszy zespół

Chcę zacząć prowadzić samodzielnie kampanie reklamowe w internecie, nie chcę być uzależniony od zewnętrznej firmy, niskiej jakości obsługi i dużej rotacji niewykwalifikowanych pracowników. Potrzebuję wsparcia w migracji.

Zobacz więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Net Solutions Sp. z o.o.
  04-013 Warszawa
  ul. Międzyborska 89 lok. 4

  REGON: 147070831
  KRS: 0000494758

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Net Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, adres e-mail: kontakt@netsolutions.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesyłanej przy pomocy formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prowadzimy zajęcia z reklamy i analityki z wykorzystaniem narzędzi Google na Akademii Leona Koźmińskiego

  Status Partnera Google oznacza, że działamy zgodnie z wymaganiami Google, a nasza wiedza jest regularnie weryfikowana

  Status Partnera SALESmanago potwierdza naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie Marketing Automation