Analityka

Audyty wdrożenia i wykorzystania analityki

Z naszego doświadczenia wynika, że przeważająca większość biznesów nie wykorzystuje dostępnych danych i nie ma pełnego obrazu skuteczności własnych działań. Sprawia to liczne problemy w ocenie rentowności reklamy i uniemożliwia dobór właściwych kanałów komunikacyjnych. Nasz audyt wskazuje analityczne luki w organizacji i pozwala zaplanować działania optymalizacyjne, naprawcze i szkoleniowe. Pokazuje też jakość pracy podwykonawców teoretycznie odpowiedzialnych za poprawne wdrożenie analityki. Tylko poprawnie skonfigurowana analityka stron www, dająca prawdziwe i wiarygodne dane i statystyki dotyczące zachowań użytkowników, pozwoli na efektywne planowanie działań marketingowych i pozwoli odnieść sukces

Rozwiązanie oferowane przez Net Solutions:

1

Weryfikacja ustawień i diagnoza analitycznych luk w ustawieniach w oparciu o potrzeby Klienta

2

Rekomendacja wdrożeń i ustawień dopasowanych do celów biznesowych firmy

3

Rekomendacja oraz przeprowadzenie wdrożenia działań naprawczych w Google Analytics

4

Prezentacja wniosków i rekomendacji strategicznych na bazie danych uzyskanych z Google Analytics

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Net Solutions Sp. z o.o.
  04-013 Warszawa
  ul. Międzyborska 89 lok. 4

  REGON: 147070831
  KRS: 0000494758

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Net Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, adres e-mail: kontakt@netsolutions.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesyłanej przy pomocy formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prowadzimy zajęcia z reklamy i analityki z wykorzystaniem narzędzi Google na Akademii Leona Koźmińskiego

  Status Partnera Google oznacza, że działamy zgodnie z wymaganiami Google, a nasza wiedza jest regularnie weryfikowana

  Status Partnera SALESmanago potwierdza naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie Marketing Automation