Google Ads

Bądź widoczny w Google

Reklama w Google Ads to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań reklamowych dla Firm. Pozwala na wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwania oraz w sieci reklamowej Google. Pomożemy Ci w opracowaniu efektywnej strategii wyświetlania reklam aby Twoi Klienci mogli dotrzeć do oferty, skontaktować się Tobą lub zakupić produkt na stronie.

Pozyskuj nowych klientów

Bez względu na to czy chcesz pozyskać nowych Klientów na stronę, zwiększyć sprzedaż lub zebrać dane kontaktowe (leady), czy zachęcić do kontaktu telefonicznego, Google Ads pomoże Ci zrealizować te cele.

Mierz efekty

Cele czyli konwersje, które każdy reklamodawca powinien mieć jasno określone przed swoją kampanią reklamową, to jedne z kluczowych wskaźników, które pomogą osiągnąć sukces i budować rozwój Twojego biznesu. Cele pozwalają przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie czy inwestycja w reklamę jest dla Ciebie opłacalna.

Pomożemy Ci dopasować, zdefiniować oraz podłączyć narzędzia monitorujące konwersję do Twojej strony internetowej. Zaproponujemy alternatywne rozwiązania. Będziemy mierzyć konwersję na Twojej stronie i optymalizować kampanię, tak aby budżet wykorzystywany był w tam, gdzie konwersji jest najwięcej.

Analityka stron www

Wyciągaj celne wnioski ze swoich danych

Tylko poprawnie skonfigurowana analityka stron www, dająca twarde dane i statystyki dotyczące zachowań użytkowników, pozwoli na efektywne planowanie działań marketingowych i pozwoli odnieść sukces i zwiększyć sprzedaż.

Optymalizuj budżet reklamowy

Budżet zainwestowany w kampanie reklamowe można zawęzić tylko do tych przynoszących realny zwrot z inwestycji lub klientów. Optymalizacja konwersji – analiza ścieżek konwersji, czyli zachowań użytkowników, które doprowadziły do wykonania tych działań, które przynoszą zysk.

Oszczędzaj czas i energię

Agregacja wszystkich strategicznych informacji w jednym miejscu w postaci czytelnych dashboardów, raportów, wniosków analitycznych, pozwolą wyciągnąć celne decyzje biznesowe, oraz monitorować zaangażowanie użytkowników na stronie, weryfikować najsłabsze obszary strony www.

Pozycjonowanie stron

Pokaż się swoim Klientom w wynikach organicznych Google

Pozycjonowanie stron internetowych, SEO (ang. Search Engine Optimization) to kluczowe narzędzie marketingowe, które pozwala dotrzeć do nowych Klientów za pomocą wyszukiwarki Google i dostarczeniem wartościowych użytkowników do Twojego serwisu www. Naszym zadaniem jest pokazanie Twojej strony internetowej w wyszukiwarce Google tysiącom internautów na całym świecie. Wysoka pozycja serwisu Internetowego w wyszukiwarkach jest decydującym czynnikiem do uzyskania przez nią dużej odwiedzalności. Jest istotnym krokiem wykonanym w kierunku zwiększenia sprzedaży, generowaniu zapytań ofertowych oraz połączeń telefonicznych.

Pozycjonowanie jest skutecznym narzędziem e-marketingowym dla tych firm, których strategia marketingowa przewiduje inwestycję w markę, wizerunek, brand, produkt nastawioną na osiągnięcie rezultatów w długim okresie czasu w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Strategia SEO

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w optymalizacji oraz pozycjonowaniu stron internetowych. Nasze rekomendacje pomogą Twojej witrynie osiągnąć wysokie pozycje w wyszukiwarce internetowej dla fraz, które zwiększą ruch na witrynie i wspomogą rozwój firmy. Dostarczymy niezbędne wsparcie Twojej firmy w zakresie tworzenia treści On-Site oraz Off-Site.

Allegro Ads

Generuj sprzedaż

Reklamujesz swoje produkty na Allegro i potrzebujesz dodatkowego wsparcia w ich sprzedaży? Dzięki Allegro Ads i naszym kompetencjom możesz poprawić sprzedaż na największym marketplace w Polsce. Dzięki skutecznym formatom reklamowych nastawionym na sprzedaż ofert, pomożemy Ci w generowaniu wysokich zwrotów z inwestycji (ROI). Pomożemy Ci w wyborze formatów, opracowaniu strategii nastawionej na zysk w ramach portalu Allegro.

Mierz sprzedaż i podejmuj celne decyzje

Dzięki dostępowi do danych sprzedażowych z kampanii reklamowych w ramach Allegro Ads, będziemy w stanie wyselekcjonować tylko te kampanie, które realizują najwyższe zyski. Zwiększymy popularność Twoich produktów na Allegro. Wyliczymy jaki przychód z reklam przyniosły działania sponsorowane. Sprawdzimy, które produkty warto promować i czy Twoja marża na to pozwala. Zacznij promocję na Allegro z nami!

Marketing Automation

Wdrożenie systemu marketing automation wymaga dokładnej analizy procesów w Twojej firmie. Niezbędne jest także zweryfikowanie dotychczasowej strategii sprzedaży, specyfiki produktu, branży i klientów. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się zmodyfikowanie strategii sprzedaży w taki sposób, by uwzględniała wykorzystanie systemu klasy marketing automation. A jeśli strategia sprzedaży jeszcze nie została określona – przygotowanie jej w taki sposób, by w optymalny sposób wykorzystywała możliwości marketing automation.

Systemy klasy marketing automation korzystają z wielu źródeł danych. Są one tym skuteczniejsze, im więcej danych z różnych systemów wykorzystywanych w firmie zasila je informacjami. Niezbędnym etapem poprzedzającym wdrożenie marketing automation jest przeprowadzenie audytu systemów wewnętrznych firmy i inwentaryzacja dostępnych źródeł danych o klientach. Konieczne także może okazać się przeanalizowanie struktury danych dostępnych w firmie i ich ewentualne dostosowanie w celu zasilenia systemu klasy marketing automation.

Dobór systemu klasy marketing automation jest niezwykle ważnym etapem wdrożenia. Wśród wielu dostępnych narzędzi należy wybrać taki, który najlepiej spełnia oczekiwania firmy. Bazując na możliwościach wybranego systemu niezbędne będzie przygotowanie strategii segmentacji użytkowników i podstawowych reguł automatyzacyjnych, a następnie skonfigowanie systemu, wdrożenie opracowanych zaleceń i produkcyjne uruchomienie systemu. Niezwykle ważny jest także bieżący nadzór nad działającym systemem, ciągła optymalizacja reguł i scenariuszy, tworzenie nowych a także analiza danych o skuteczności systemu.

Badanie użyteczności witryny – Audyt UX

Analiza heurystyczna

Polega na zweryfikowaniu użyteczności witryny według zasad tworzenia serwisów na postawie 10 Heurystyk Nielsena i Molicha. Dzięki temu dowiesz się czy dla odbiorcy strony dostępne są kluczowe z punktu widzenia biznesu zasoby np: wyszukiwarka produktów. Czy na stronie nie występują najpowszechniejsze błędy oraz czy architektura informacji została tak zaplanowana, aby prowadzić użytkownika wprost do konwersji.

Wędrówka poznawcza (Cognitive Walkthrough)

Testowanie scenariuszy potencjalnej wędrówki użytkownika na stronie z wyłapywaniem błędów oraz miejsc problemowych. W pierwszej kolejności tworzone są różne scenariusze działań odbiorców, a następnie realizowane kolejne czynności sprawdzając wszystkie możliwe procesy na stronie. To metoda opierająca się na testowaniu serwisu z punktu widzenia użytkownika.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Net Solutions Sp. z o.o.
  04-013 Warszawa
  ul. Międzyborska 89 lok. 4

  REGON: 147070831
  KRS: 0000494758

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Net Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, adres e-mail: kontakt@netsolutions.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesyłanej przy pomocy formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prowadzimy zajęcia z reklamy i analityki z wykorzystaniem narzędzi Google na Akademii Leona Koźmińskiego

  Status Partnera Google oznacza, że działamy zgodnie z wymaganiami Google, a nasza wiedza jest regularnie weryfikowana

  Status Partnera SALESmanago potwierdza naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie Marketing Automation