Samodzielne prowadzenie kampanii, kompetentny zespół ekspertów w firmie.

Coraz więcej firm podejmuje decyzję o rezygnacji z usług agencji lub domu mediowego i postanawia zbudować kompetentny zespół ekspertów wewnątrz swej organizacji. Inhousing, bo tak nazwany został ten proces, to potrzeba zbudowania kompetencji mediowych w obszarze, planowania, strategii, i realizacji kampanii marketingowych wewnątrz organizacji. To rozwiązanie bardzo często wynika z braku zaufania do agencji, które bywają nietransparentne wobec Klienta, które nie potrafią reagować wystarczająco szybko na wyzwania biznesu oraz nie radzą sobie z rotacją kadr i brakiem wykwalifikowanego personelu. Proces utworzenia odpowiednich struktur wewnątrz organizacji i wsparcia procesu rekrutacji wymaga wiedzy i praktycznego doświadczenia. Selekcja ekspertów wymaga, by rekrutację prowadzili eksperci. Najlepszy nawet specjalista ds. HR nie odróżni eksperta od osoby znającej trudne słowa. Pomagamy, wspieramy, budujemy efektywne działy marketingu.

Rozwiązanie oferowane przez Net Solutions:

1

Weryfikacja potrzeb i wybór platformy reklamowej np Google Ads, Facebook Ads, Allegro Ads itp

2

Opracowanie strategii działań dla wybranych narzędzi i konfiguracja analityki

3

Jednorazowe kompleksowe wdrożenie ustawień kampanii od A-Z

4

Opcjonalna okresowa optymalizacja kampanii pod określone KPI

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Net Solutions Sp. z o.o.
  04-013 Warszawa
  ul. Międzyborska 89 lok. 4

  REGON: 147070831
  KRS: 0000494758

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Net Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, adres e-mail: kontakt@netsolutions.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesyłanej przy pomocy formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prowadzimy zajęcia z reklamy i analityki z wykorzystaniem narzędzi Google na Akademii Leona Koźmińskiego

  Status Partnera Google oznacza, że działamy zgodnie z wymaganiami Google, a nasza wiedza jest regularnie weryfikowana

  Status Partnera SALESmanago potwierdza naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie Marketing Automation